Bent u werkgever?

Preventie en verzuimmanagement voor uw werknemers

Uw werknemer wordt ziek en voordat hij of zij bij de juiste hulpverlener zit, is er al een aantal weken of zelfs maanden verstreken. Als een werknemer uitvalt met psychische klachten, is een start bij een ervaren psychiater een toegevoegde waarde boven alleen een bezoek aan een bedrijfsarts: hij is in staat om snel de problematiek te duiden, eventuele ernstige onderliggende problemen te signaleren en iemand een goed advies te geven voor een behandeling. Dit voorkomt onnodig tijdsverlies voor herstel van uw werknemer en sluit uit dat een werknemer eerst diverse trajecten aflegt voordat hij of zij bij de juiste behandelaar zit.

Bram Querido is een ervaren psychiater die zowel voor bedrijven als met patiënten werkt. Hij is wars van therapietaal, noemt de dingen graag bij de naam en is goed bereikbaar voor (collegiaal) overleg. Hij heeft een groot netwerk van hulpverleners, bedrijfsartsen, therapeuten en instellingen.

Binnen Praktijk Querido geven wij diverse trainingen/trajecten voor psychisch herstel op maat. Dit traject zal na een intakegesprek met Bram Querido op maat samengesteld worden voor uw werknemer.

 

 

Ons aanbod

Kleinschalig, gericht op psychisch herstel of preventie

Praktijk Querido biedt coachingstrajecten aan van hoge kwaliteit, die erop gericht zijn mensen te helpen die vastlopen in werk en/of privé-situatie.
Behandelaren bij Praktijk Querido zijn ervaren hoogopgeleide therapeuten die de werknemers helpen om het psychisch evenwicht te herstellen. De behandelaren geven snel inzicht in problematiek en handvatten om met problemen om te kunnen gaan.
Zij hebben oog voor het individu en leveren trajecten op maat, eventueel ondersteund door een uitgebreid aanbod van online-therapie.

U kunt als werkgever een online programma of module aanschaffen in onze webshop. Uw werknemer krijgt dan een inlogcode voor een persoonlijk account en kan binnen een beveiligde omgeving direct beginnen. Alle programma’s en losse modules zijn evidence-based, dat wil zeggen gebaseerd
op klinische richtlijnen en/of op wetenschappelijk onderzochte interventies. De modules zijn ontwikkeld in nauwe samenwerking met psychologen, psychotherapeuten en cliënten. De modules worden met behulp van de officiële
richtlijnen voor de verschillende aandoeningen zo ontwikkeld dat ze persoonlijk en motiverend zijn.