Wat doen wij?

Onze behandelingen en online mogelijkheden

Bij praktijk Querido doet de psychiater een intake van een uur. Meestal is een intakegesprek voldoende om een beeld van de problematiek te krijgen. Soms is een tweede intakegesprek nodig. Uit de intake volgt een advies voor behandeling. Er zijn verschillende adviezen mogelijk: behandeling binnen de praktijk met medicatie, psychotherapie of een combinatie van beide of doorverwijzing voor bijvoorbeeld een intensieve, multidisciplinaire behandeling of verslavingszorg. Je kunt bij de psychiater ook terecht voor rapportages t.b.v. CBR keuringen of duikmedisch preventief onderzoek.

Intakegesprek

Start met een intakegesprek bij Bram Querido. Met zijn ervaring en kennis krijg je het beste behandeladvies op maat. Het behandeladvies kan zijn om op een andere plek verder te gaan bijvoorbeeld als er meer zorg nodig is dan wij kunnen bieden.

Psychotherapie individueel

Intensieve manier van therapie onder andere op basis van cognitieve gedragstherapie om structurele veranderingen aan te brengen in de manier waarop je met jezelf en anderen omgaat.

Medicatie begeleiding

Begeleiding bij gebruik en afbouw van medicatie.

Vaktherapie beeldend

Inzichtgevende beeldende therapie is bij uitstek geschikt voor mensen die verbaal sterk zijn en geneigd zijn hun gevoelens (weg) te rationaliseren, of mensen die juist moeilijk woorden kunnen geven aan hun gevoelens en gedachten. Vaktherapie beeldend bij Praktijk Querido wordt alleen gegeven na een verwijzing van de psychiater.

 

Groepstherapie

Intensieve manier van therapie op basis van onder andere cognitieve gedragstherapie om structurele veranderingen aan te brengen in de manier waarop je met jezelf en anderen omgaat. Groepstherapie is intensiever en gaat dieper dan individuele therapie vanwege de interactie met andere leden van de groep.

Ehealth

Ehealth is een flexibele, laagdrempelige en effectieve therapievorm. Online hulpverlening maakt het mogelijk dat je de behandeling op elk gewenst moment en locatie kunt volgen. Andere voordelen zijn dat er geen wachtlijst is en dat de behandeling anoniem gevolgd kan worden. Alle behandelingen zijn evidence-based, dat wil zeggen gebaseerd op klinische richtlijnen en/of op wetenschappelijk onderzochte interventies. Na aanmelding kan je snel starten met de behandeling.

Klik hier voor meer informatie en hier voor een overzicht van de diverse online behandelingen.

Psychiatrische expertise

Rapportages ten behoeve van arbodiensten, notarissen en advocaten.

Rapportage t.b.v. CBR keuring

Er zijn verschillende redenen waarom het CBR van mening is dat je gekeurd dient te worden. Er kan sprake zijn van alcohol- en/of drugsproblematiek of van psychiatrische aandoeningen zoals angststoornissen, stemmingsstoornissen, psychotische stoornissen, ADHD en/of ASS. Kijk hier voor antwoorden op veel voorkomende vragen.

 

 

Medische duikkeuringen

Basis- en psychiatrisch preventief duikmedisch onderzoek.