Wat doen wij?

Onze behandelingen en online mogelijkheden

Kom naar Praktijk Querido voor een heldere diagnose en advies voor behandeling. Praktijk Querido is een kleinschalige, vrijgevestigde praktijk waar aandacht voor het individu nog heel gewoon is. Praktijk Querido is opgericht door Bram en Nicole Querido in 1996. Van klachtgerichte kortdurende behandeling tot intensieve psychotherapie. Praktijk Querido: “de praktijk tussen de bakker en de groentenman”.

Intakegesprek

Start met een intakegesprek bij Bram Querido. Met zijn ervaring en kennis krijg je het beste behandeladvies op maat. Het behandeladvies kan zijn om op een andere plek verder te gaan bijvoorbeeld als er meer zorg nodig is dan wij kunnen bieden.

Psychotherapie individueel

Intensieve manier van therapie onder andere op basis van cognitieve gedragstherapie om structurele veranderingen aan te brengen in de manier waarop je met jezelf en anderen omgaat.

Medicatie begeleiding

Begeleiding bij gebruik en afbouw van medicatie.

Vaktherapie beeldend

Inzichtgevende beeldende therapie is bij uitstek geschikt voor mensen die verbaal sterk zijn en geneigd zijn hun gevoelens (weg) te rationaliseren, of mensen die juist moeilijk woorden kunnen geven aan hun gevoelens en gedachten. Klik hier voor filmpje over vaktherapie

Groepstherapie

Intensieve manier van therapie op basis van onder andere cognitieve gedragstherapie om structurele veranderingen aan te brengen in de manier waarop je met jezelf en anderen omgaat. Groepstherapie is intensiever en gaat dieper dan individuele therapie vanwege de interactie met andere leden van de groep.

Ehealth

Ehealth is een flexibele, laagdrempelige en effectieve therapievorm. Online hulpverlening maakt het mogelijk dat je de behandeling op elk gewenst moment en locatie kunt volgen. Andere voordelen zijn dat er geen wachtlijst is en dat de behandeling anoniem gevolgd kan worden. Alle behandelingen zijn evidence-based, dat wil zeggen gebaseerd op klinische richtlijnen en/of op wetenschappelijk onderzochte interventies. Na aanmelding kan je snel starten met de behandeling.

Klik hier voor meer informatie en hier voor een overzicht van de diverse online behandelingen.

Medische duikkeuringen

Basis- en psychiatrische duikkeuringen.

Psychiatrische expertise

Rapportages ten behoeve van arbodiensten, notarissen en advocaten.

POH GGZ

Via de huisarts kunnen mensen verwezen worden naar Mario van Montfoort, hij werkt voor diverse huisartsen als POH GGZ.

informatie voor huisartsen

Vaktherapie drama

Doelgericht en methodisch inzetten van dramatechnieken (o.a. rollenspelen) om veranderings-, ontwikkelings-, verwerkings- en/of acceptatieprocessen te bewerkstelligen.