Wat doen wij?

Onze behandelingen en online mogelijkheden

Kom naar Praktijk Querido voor een heldere diagnose en advies voor behandeling. Praktijk Querido is een kleinschalige, vrijgevestigde praktijk waar aandacht voor het individu nog heel gewoon is. Praktijk Querido is opgericht door Bram en Nicole Querido in 1996. Van klachtgerichte kortdurende behandeling tot intensieve psychotherapie. Praktijk Querido: “de praktijk tussen de bakker en de groentenman”.

Intakegesprek

Start de behandeling met een intakegesprek bij Bram Querido. Met zijn ervaring en kennis krijg je het beste behandeladvies op maat. Een intakegesprek wordt altijd vergoed vanuit de basisverzekering.

Psychotherapie individueel

Intensieve manier van therapie om structurele veranderingen aan te brengen in de manier waarop je met jezelf en anderen omgaat.

Medicatie begeleiding

Begeleiding bij gebruik en afbouw van medicatie.

Relatietherapie

Ontdek je eigen rol binnen je relatie, doorbreek oude patronen en verbeter de communicatie.

Vaktherapie beeldend

Inzichtgevende beeldende therapie is bij uitstek geschikt voor mensen die verbaal sterk zijn en geneigd zijn hun gevoelens (weg) te rationaliseren, of mensen die juist moeilijk woorden kunnen geven aan hun gevoelens en gedachten.

Groepstherapie

Intensieve manier van therapie om structurele veranderingen aan te brengen in de manier waarop je met jezelf en anderen omgaat. Groepstherapie is intensiever en gaat dieper dan individuele therapie vanwege de interactie met andere leden van de groep.

Online therapie

Online therapie is een flexibele, laagdrempelige en effectieve therapievorm. Online hulpverlening maakt het mogelijk dat je op elk gewenst moment en op elke plaats behandeling kan krijgen, in je eigen tempo kan werken en de teksten zo vaak kan bekijken als je wilt. Online therapie bij Praktijk Querido maakt het mogelijk om anoniem therapie te volgen. Alle programma’s en losse modules zijn evidence-based, dat wil zeggen gebaseerd op klinische richtlijnen en/of op wetenschappelijk onderzochte interventies.

Kijk hier voor meer informatie of ga direct naar de webshop voor korte losse modules of intensieve programma’s. Vul het contact formulier hieronder in voor specifieke vragen die je nog hebt.

 

Assertiviteitstraining

Door geen grenzen aan te geven of zelfs niet te weten wat je grenzen zijn  kun je klachten ontwikkelen zoals hoofdpijn, buikpijn, nekklachten, rugpijn, angst- en paniekaanvallen, benauwdheid, slecht slapen, depressieve stemming, hyperventilatie, vermoeidheid. Naast allerlei klachten kun je doordat je zo slecht voor jezelf opkomt en geen of slecht grenzen aangeeft ook problemen op je werk krijgen of zelfs burn-out raken.
In deze training gaan we oefenen met het aangeven van grenzen, zeggen wat je wel en niet wil, ‘nee’ zeggen en geven en ontvangen van kritiek. De groep bestaat uit maximaal zes deelnemers, een kleine groep zodat iedereen aan bod komt om te oefenen met onderwerpen die voor hem of haar belangrijk zijn. In de training kan iedere deelnemer eigen situaties inbrengen.
De training bestaat uit acht wekelijkse bijeenkomsten van anderhalf uur en één terugkomsessie na twee maanden. Schrijf je definitief in door de training hier aan te schaffen in de webshop. Heb je nog vragen neem dan contact op.

Coaching/re-integratie

Een vorm van gestructureerde persoonlijke begeleiding om iemand met behulp van handvatten, opdrachten en gesprekken vooruit te helpen.

Vaktherapie drama

Doelgericht en methodisch inzetten van dramatechnieken (o.a. rollenspelen) om veranderings-, ontwikkelings-, verwerkings- en/of acceptatieprocessen te bewerkstelligen.

Gezinstherapie

Soms kan het zinvol zijn om met het hele gezin te komen om individuele problemen op te lossen.

Advies

Wij bieden een second opinion bij moeilijke situaties, verschillen of beslissingen.

Psychiatrische expertise

Rapportages ten behoeve van arbodiensten, notarissen en advocaten.

Medische duikkeuringen

Basis- en psychiatrische duikkeuringen.

Sollicitatietraining

Leer solliciteren op een natuurlijke wijze: geen aangeleerde trucs, maar dicht bij jezelf.

Supervisie

Voor mensen die leer- en/of ontwikkelvragen hebben op het gebied van studie, werk of privé.

Eerstehulp-/reanimatie­training

Je leert hulp te verlenen bij zowel levensbedreigende als niet-levensbedreigende problemen. Na voltooiing van de cursus ontvang je een brevet dat wereldwijd erkend wordt.

POH GGZ

Via de huisarts kunnen mensen verwezen worden naar Mario van Montfoort, hij werkt voor diverse huisartsen als POH GGZ.

informatie voor huisartsen