Vergoedingen

Betalingen Praktijk Querido

Vergoeding vanuit basisverzekering

Vanaf 1 januari 2022 bestaat er een nieuwe bekostiging van de geestelijke gezondheidszorg.

Ga voor meer informatie naar deze link patiëntfolder zorgprestatiemodel 

Wij hebben sinds 1996 contracten met alle verzekeraars, de rekening wordt rechtstreeks bij hen ingediend. Een intake met de psychiater wordt altijd vergoed vanuit de basisverzekering, er wordt wel een beroep gedaan op het wettelijk eigen risico dat je aan je verzekeraar moet betalen (ongeveer €385.- wettelijk bepaald tarief door de Nederlandse zorgautoriteit NZA). Afhankelijk van het advies na de intake wordt de vervolgbehandeling in zijn geheel vanuit de basisverzekering, gedeeltelijk vanuit de aanvullende verzekering of niet vergoed. In dat laatste geval kun je bij je werkgever informeren of deze mee wil betalen aan je herstel.

Het kan voorkomen dat er bij de afrekening die je ontvangt van je verzekeraar een melding staat dat een deel van je behandeling niet vergoed wordt. De reden hiervan kan zijn dat verzekeraars zelf mogen bepalen of ze afwijken van wettelijk bepaalde tarieven die ze uitbetalen aan zorgverleners. Wij sturen geen rekening voor dit verschil en dit wordt niet verrekend met uw eigen risico van de verzekeraar.

Voorwaarden bij vergoeding vanuit basisverzekering

Een volledig ingevulde verwijsbrief van je huisarts moet bij ons binnen zijn voordat je een afspraak kunt maken. Mocht de psychiater vragen hebben naar aanleiding van de verwijzing dan zal hij contact opnemen met de huisarts. Om mensen snel op de juiste plek binnen de GGZ te krijgen en om te voorkomen dat je onnodig op de wachtlijst komt te staan is goed overleg tussen de huisarts en de psychiater belangrijk. Je zorgt ervoor dat de psychiater dossiers heeft ontvangen, voorafgaand aan je eerste intakegesprek met hem, van vorige behandelaren/instellingen, mocht je eerder ergens in behandeling zijn geweest.
Je bent op de hoogte van het aanspreken van je eigen risico bij je verzekering. Je bent op de hoogte van de ZPM tarieven opgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA). Je bent op de hoogte dat er een beknopt verslag van de intake en/of behandeling naar de huisarts wordt verstuurd. Mocht je niet verschijnen op een afspraak of bel je je afspraak binnen 24 uur af (ook bij overmacht), dan moet je de rekening zelf betalen, de verzekering vergoedt deze niet.

Wij hebben geen contract met gemeentes voor jeugdzorg.

 

Overzicht tarieven

Als je zelf betaalt, gelden de volgende tarieven

 • Intake Bram Querido* € 302,81 conform wettelijk verplicht NZA DBC tarief
 • coaching individueel* Bram Querido (45 minuten) €125,-
 • Relatietherapie Bram & Nicole Querido* (60 minuten) €150,-  (wordt alleen gegeven aanvullend op een lopende individuele behandeling binnen de specialistische GGZ).
 • Vaktherapie beeldend individueel Nicole Querido-Couprie* (60 minuten) €100,- (wordt alleen gegeven aanvullend op een lopende individuele behandeling binnen de specialistische GGZ).

Vaktherapie beeldend en relatietherapie worden vergoed vanuit de aanvullende verzekering van veel zorgverzekeraars, informeer bij je zorgverzekeraar voor de voorwaarden. Nicole is geregistreerd bij de FVB 004287, de RBCZ 810306R en de NFG 8097. Binnen de aanvullende verzekering wordt geen beroep gedaan op je eigen risico.

*Kan ook via Zoom

 • Preventief duikmedisch onderzoek basis psychiater €65,-
 • Preventief duikmedisch onderzoek specialistisch psychiater €220,-
 • Rapportage t.b.v. CBR keuring psychiater €285.00 (inclusief BTW)

Je kunt je afspraak kosteloos telefonisch of per mail annuleren tot 24 uur van te voren. Afspraken die binnen 24 uur worden geannuleerd (ook bij overmacht), zullen in rekening worden gebracht.

Prijzen zijn inclusief koffie en thee en materialen en geldig tot en met 31 december 2024.

 

Registratienummers

Registratienummers

  • Kamer van Koophandel inschrijfnummer Praktijk Querido 32150592
  • IBAN rekeningnummerpraktijk NL76FVLB0699245168 t.n.v. Praktijk Querido Hilversum
  • BIG-registratie Bram Querido arts 39023387601
  • BIG-registratie Bram Querido psychotherapeut 09023387616
  • FVB (Federatie Vaktherapeutische Beroepen)-registratie Nicole Querido-Couprie 004287
  • NFG (Nederlandse Federatie Gezondheidszorg)-registratie Nicole Querido-Couprie 8097
  • RBCZ (Register Beroepsoefenaren Complementaire Zorg) Registertherapeut BCZ Nicole Querido-Couprie 810306R