Vergoedingen

Betalingen Praktijk Querido

Vergoeding vanuit basisverzekering

Vanaf 1 januari 2022 komt er een nieuwe bekostiging van de geestelijke gezondheidszorg. Wij hebben contracten met alle verzekeraars. Ga voor meer informatie naar deze link patiëntfolder zorgprestatiemodel 

Wij zijn volop bezig met de veranderingen maar voor ons is nog niet alles duidelijk. Voor vragen verwijzen wij u naar uw verzekeraar.

Tot 31 december 2021 gelden onderstaande regels:
Wij hebben sinds 1996 contracten met alle verzekeraars (ja we bestaan in 2021 25 jaar ????), de rekening wordt rechtstreeks bij hen ingediend. Een intake met de psychiater wordt altijd vergoed vanuit de basisverzekering, er wordt wel een beroep gedaan op het wettelijk eigen risico dat je aan je verzekeraar moet betalen (ongeveer €300.- volgens wettelijk bepaald NZA tarief, verschilt per verzekeraar). De GGZ wordt betaald vanuit het Diagnose Behandel Code (DBC)-systeem, wat betekent dat er een gemiddelde prijs per DBC wordt betaald door de verzekeraar aan de zorgverlener. In een DBC zit zowel patiëntgebonden tijd als niet-patiëntgebonden tijd, zoals verslaglegging, verwerkt. Kijk voor de tarieven van DBC’s op de site van de NZA (Nederlandse zorgautoriteit). Afhankelijk van het advies wordt de vervolgbehandeling in zijn geheel vanuit de basisverzekering, gedeeltelijk vanuit de aanvullende verzekering of niet vergoed. In dat laatste geval kun je eventueel bij je werkgever informeren of deze mee wil betalen aan je herstel.

Voorwaarden bij vergoeding vanuit basisverzekering

Een volledig ingevulde verwijsbrief van je huisarts moet bij ons binnen zijn voordat je een afspraak kunt maken. Mocht de psychiater vragen hebben naar aanleiding van de verwijzing dan zal hij contact op nemen met de huisarts. Om mensen snel op de juiste plek binnen de GGZ te krijgen en om te voorkomen dat je onnodig op de wachtlijst komt te staan is goed overleg tussen de huisarts en de psychiater belangrijk.
Je bent op de hoogte van het aanspreken van je eigen risico bij je verzekering. Je bent op de hoogte van de DBC tarieven opgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA). Je bent op de hoogte dat er een beknopt verslag van de intake en/of behandeling naar de huisarts wordt verstuurd. Mocht je niet verschijnen op een afspraak of bel je je afspraak binnen 24 uur af (ook bij overmacht), dan moet je de rekening zelf betalen, de verzekering vergoedt deze niet.
Voldoe je niet aan bovenstaande voorwaarden dan moet je de rekening alsnog zelf betalen. Als je al in behandeling bent bij een psychiater, psychotherapeut, GZ-psycholoog of GGZ-instelling kun je geen afspraak maken (voorwaarde verzekeraars, staat in je polisvoorwaarden).

Wij hebben geen contract met gemeentes voor jeugdzorg. Tekst gaat verder onder de foto.

Overzicht tarieven

Als je zelf betaalt, gelden de volgende tarieven

 • Intake Bram Querido* € 302,81 conform wettelijk verplicht NZA DBC tarief
 • coaching individueel* Bram Querido (45 minuten) €125,-
 • Relatietherapie Bram & Nicole Querido* (60 minuten) €150,-  (wordt alleen gegeven aanvullend op een lopende individuele behandeling binnen de specialistische GGZ).
 • Vaktherapie beeldend individueel Nicole Querido-Couprie* (60 minuten) €100,- (wordt alleen gegeven aanvullend op een lopende individuele behandeling binnen de specialistische GGZ).

Vaktherapie beeldend en relatietherapie worden vergoed vanuit de aanvullende verzekering van veel zorgverzekeraars, informeer bij je zorgverzekeraar voor de voorwaarden. Nicole is geregistreerd bij de FVB 004287, de RBCZ 810306R en de NFG 8097. Binnen de aanvullende verzekering wordt geen beroep gedaan op je eigen risico.

*Kan ook via Zoom

 • Online module's (onbegeleid)
  o.a. Burn-out, Depressie, Fobie, Gegeneraliseerde angst, Paniek, Sociale angst, Somatoforme stoornis, ADHD, Zelfbeeld, Slecht slapen, Activeren enz.
  Per module  €99,-
 • Preventief duikmedisch onderzoek basis psychiater €65,-
 • Preventief duikmedisch onderzoek specialistisch psychiater €220,-
 • Rapportage t.b.v. CBR keuring psychiater €285.00 (inclusief BTW)

Je kunt je afspraak kosteloos telefonisch of per mail annuleren tot 24 uur van te voren. Afspraken die binnen 24 uur worden geannuleerd (ook bij overmacht), zullen in rekening worden gebracht.

Prijzen zijn inclusief koffie en thee en materialen en geldig tot en met 31 december 2022.
Je kunt bij ons pinnen.

pinnen

Registratienummers

Registratienummers

  • Btw-nummer Praktijk Querido NL099427345B01
  • Kamer van Koophandel inschrijfnummer Praktijk Querido 32150592
  • IBAN rekeningnummerpraktijk NL76FVLB0699245168 t.n.v. Praktijk Querido Hilversum
  • BIG-registratie Bram Querido arts 39023387601
  • BIG-registratie Bram Querido psychotherapeut 09023387616
  • FVB (Federatie Vaktherapeutische Beroepen)-registratie Nicole Querido-Couprie 004287
  • NFG (Nederlandse Federatie Gezondheidszorg)-registratie Nicole Querido-Couprie 8097
  • RBCZ (Register Beroepsoefenaren Complementaire Zorg) Registertherapeut BCZ Nicole Querido-Couprie 810306R