Terug naar het nieuwsoverzicht
Nieuws / 22.08.2022

Met dank aan collega psychiater Paul Verhaeghe

Een aanrader om te lezen in het Psychologie Magazine van augustus 2022, een interview met een zeer gewaardeerde collega psychiater Paul Verhaeghe met onder andere de volgende wijze woorden:

“Zowel de vroege psychiatrie als psychologie namen aan dat er een juiste identiteit bestaat, waarbij afwijkingen stoornissen zijn die afbreuk doen aan een veronderstelde perfectie.

Pas de laatste decennia wordt een andere visie over identiteit omarmd, gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek. Het sleutelbegrip in de psychologie van de identiteitsontwikkeling is mirroring (spiegeling) met ‘identificatie’ als overkoepelende term. Een baby wordt niet geboren met een zelfbeeld, het zijn de reacties van de omgeving die hem vertellen wat hij voelt, waarom hij dat voelt, hoe hij daarmee moet omgaan, en – ruimer – wie hij is. In deze vroege levensfase zijn het vooral lichamelijke ervaringen (honger, dorst, moe, natte luier) en basisemoties (blij, boos, bang, verdrietig) die gespiegeld én benoemd worden door de ouders. Heel snel worden die uitgebreid met beelden en woorden die uitdrukking geven aan de hoopvolle verwachtingen van de omgeving. Op grond van conditioneringsprocessen leert het kind hoe hij zich moet voelen en gedragen om goedkeuring en liefde te krijgen. Hij kan daarbij in toenemende mate zelf keuzes maken, waardoor hij een stukje zeggenschap verwerft in wie hij wordt. De conclusie is even verrassend als onvermijdelijk: er bestaat geen oorspronkelijk ‘zelf’, de bouwstenen waaruit wij onze identiteit opbouwen, krijgen we aangereikt door de buitenwereld.”

Wij lazen het via Blendle

Deel bericht: