Algemene voorwaarden

 

Algemene voorwaarden Praktijk Querido

1. Annulering
1.1  Kosteloos annuleren van een afspraak kan alleen schriftelijk (per e-mail) minimaal 24 uur voor de afspraak.

2. Intellectuele eigendom
2.1 Alle intellectuele eigendomsrechten op teksten, foto’s beelden, materialen, applicaties van Praktijk Querido liggen bij Praktijk Querido. Het is de cliënt op geen enkele wijze toegestaan daar inbreuk op de te maken, tenzij expliciet anderszins is vermeld.
2.2 Het is Praktijk Querido te allen tijde toegestaan deze website en de inhoud daarvan, waaronder de algemene voorwaarden en de disclaimer te wijzigen. Praktijk Querido kan niet aansprakelijk worden gehouden voor eventuele gevolgen van wijzigingen. Praktijk Querido is als enige bevoegd om wijzigingen aan te brengen.

3. Klachtenregeling
3.1 Klachtenregeling psychiater:

Indien u klachten heeft kunt u die het beste eerst met de psychiater bespreken. Wanneer de klachten naar uw mening niet naar tevredenheid worden besproken kunt u contact opnemen met de klachtenfunctionaris. Hiervoor doen wij een beroep op de regeling van de beroepsvereniging van de psychiaters, de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP). U kunt de klachtenfunctionaris bereiken door het sturen van een e-mail.

3.2 Klachtenregeling vaktherapeut:

Indien u naar uw eigen oordeel onzorgvuldig of verkeerd bent behandeld/begeleid, kunt u een klacht indienen. Het is belangrijk dat u eerst zelf probeert om de klacht samen met uw vaktherapeut te bespreken en op te lossen. Voor adresgegevens van de klachtenfunctionaris van de vaktherapeut kunt u via een mail contact opnemen met het NFG-secretariaat.

4. Geschillen

4.1 Op elke overeenkomst tussen de cliënt en Praktijk Querido is Nederlands recht van toepassing.
4.2 Eventuele geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van deze overeenkomst, de uitvoering en uitleg daarvan zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de Rechtbank Midden-Nederland.

Praktijk Querido, januari 2022.