Algemene voorwaarden

Dit zijn onze algemene voorwaarden. Deze zijn, samen met de verwijzingen die ze bevatten, van toepassing op elke overeenkomst die wij, Praktijk Querido, met je sluiten. Mocht je vragen hebben, aarzel dan niet met ons contact te zoeken via info@praktijkquerido.nl of per post: Praktijk Querido Larenseweg 14, 1221 CM Hilversum. Je kunt ons ook bereiken op ons telefoonnummer 035-6422284. Wij hebben het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen. Je stemt ermee in dat steeds de laatste versie van deze algemene voorwaarden op onze overeenkomst van toepassing zal zijn.

Artikel 1 – Producten
Wij verkopen boeken, trainingen en artikelen die ons inspireren of waar we gewoon blij van worden.

Artikel 2 – Registratie
Je dient je te registreren om een product te bestellen. Je moet hiervoor je persoonlijke gegevens aan ons verstrekken. Deze persoonlijke gegevens dien je naar waarheid in te vullen en deze dienen actueel te zijn. Wij beschermen je persoonlijke gegevens goed; zie ook onze Privacy Statement op onze website. Gebruik een sterk wachtwoord voor je account en geef je wachtwoord nooit aan anderen. Je bent zelf verantwoordelijk voor eventueel misbruik van je account (bijvoorbeeld: als een ander met je wachtwoord een bestelling bij ons plaatst).

Artikel 3 – Betalingen
De (totale) prijs van de producten staat in onze webshop aangegeven. Je kunt in onze webshop betalen met iDEAL en PayPal. De verzendkosten komen voor je eigen rekening.

Artikel 4 – Leveringen
Wij leveren je product af op het adres dat je bij de bestelling hebt opgegeven. Je kunt het adres niet meer wijzigen als wij het pakket al hebben verzonden. PostNL verzorgt de distributie. Wanneer het pakket is verzonden, krijg je van ons een track & trace code, waarmee je de bestelling kunt volgen. Wij doen ons best om de bestelling zo snel mogelijk te leveren. Als de bestelling vertraagd is, stellen wij je hiervan schriftelijk (per e-mail) op de hoogte. We garanderen dat je de bestelling uiterlijk 30 dagen na bevestiging van de bestelling zal ontvangen. Lukt dit onverhoopt niet, dan kun je ons verzoeken om (a) het bedrag dat je voor het product betaald hebt meteen terug te storten, of (b) een vervangend product (van gelijke waarde) te sturen.

Artikel 5 – Retour/annulering
Je mag het product altijd binnen 14 dagen, nadat je het hebt ontvangen, terugsturen . Dit kun je doen met het retourformulier of door een e-mail te sturen naar info@praktijkquerido.nl. Nadat je van ons een bevestiging hebt ontvangen, moet je het product binnen 14 dagen opsturen. Als wij het product hebben ontvangen, storten wij binnen 14 dagen het volledige aankoopbedrag terug . De kosten voor de retourzending komen voor je eigen rekening. Tijdens de termijn die je hebt om te bedenken of je het product wilt houden, moet je zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Je mag het product alleen uitpakken en gebruiken voor zover dat nodig is om te bepalen of je het product wilt houden. Voor het annuleren van trainingen gelden de volgende voorwaarden: Annulering van deelname kan alleen schriftelijk (per e-mail). Tot drie weken voor aanvang van de training kun je nog kosteloos afzeggen. Bij annulering tot vijf werkdagen voor aanvang, storten we 50% van de betaalde kosten terug. Daarna is restitutie van de kosten niet meer mogelijk.

Artikel 6 – Aansprakelijkheid Praktijk Querido
Wij zijn niet aansprakelijk voor de schade die veroorzaakt is door gebruik van een product. Dit geldt niet als die schade is ontstaan door onze opzet, grove nalatigheid of bewuste roekeloosheid. Je recht op schadevergoeding zal in ieder geval maximaal het bedrag zijn van het bestelde en betaalde product.

Artikel 7 – Intellectuele eigendomsrechten
Alle intellectuele eigendomsrechten (zoals: auteursrechten, beeldmerken, woordmerken) op onze teksten, foto’s, beelden en andere materialen, zijn ons eigendom (of hebben wij in beheer met toestemming van de rechthebbende). Je gebruik mag hier geen inbreuk op maken.

Artikel 8 – Klachtenregeling
Als je een klacht hebt over de uitvoering van de overeenkomst, horen wij dat graag. Stuur je klacht dan zo snel mogelijk (en zo volledig mogelijk omschreven) naar info@praktijkquerido.nl. Wij zullen je klacht zo snel mogelijk afhandelen, uiterlijk binnen 5 dagen nadat we je klacht hebben ontvangen. Als het langer duurt om de klacht af te wikkelen, ontvangt je binnen 5 dagen een bevestiging van je klacht en laten we weten wanneer we een inhoudelijk antwoord verwachten. Als we de klacht niet onderling kunnen oplossen, ontstaat er een geschil dat valt onder de geschillenregeling.

Artikel 9 – Geschillenregeling
Op deze algemene voorwaarden en de overeenkomsten die wij met u sluiten is het Nederlands recht van toepassing. In het geval van een geschil is de rechter te Midden-Nederland bevoegd.