Terug naar het nieuwsoverzicht
Nieuws / 01.01.2014

Persbericht verzuimmanagement

Ziek zijn is voor niemand leuk. Zowel werknemers als werkgevers zijn gebaat bij een zo kort mogelijke verzuimtijd. Soms is er meer aan de hand dan een griep of verkoudheid, bijvoorbeeld een burn-out. In zo’n geval heeft een werknemer tijd en begeleiding nodig om goed te kunnen herstellen. Echter, in de praktijk blijken werknemers lang niet
altijd de juiste diagnose of begeleiding te krijgen, met als gevolg een verzuimperiode die langer dan noodzakelijk is en dus extra kosten oplevert voor de werkgever. Praktijk Querido biedt bedrijven sinds kort een zogenaamd “intake-loket” aan. Na dit eenmalige consult met een ervaren psychiater wordt voor zieke werknemers niet alleen een diagnose bepaald, maar ook gericht advies opgesteld over de benodigde behandeling en de daarmee samenhangende verzuimtijd.

Sinds de aanpassing van de Arbowet en de daaropvolgende bezuinigingen bij veel arbodiensten, is de werkdruk bij bedrijfsartsen enorm toegenomen. De focus ligt hierdoor niet langer op het begeleiden van patiënten, maar op het zo snel mogelijk verwerken van ziek- en herstelmeldingen, terwijl een goede diagnose en begeleiding van essentieel belang zijn voor het herstel van een zieke werknemer. Recent onderzoek toont aan dat werknemers met psychische problemen, zoals een burn-out, sneller weer aan het werk kunnen als zij de juiste psychiatrische begeleiding krijgen. Het verdient dan ook aanbeveling om de intake van een werknemer met psychische klachten door een psychiater te laten verzorgen. Een psychiater kan zowel psychische als lichamelijke klachten beoordelen en in de juiste samenhang plaatsen. Bovendien beschikt hij over een brede kennis van geschikte therapievormen.

Effectiever hersteltraject beperkt verzuimkosten
Tijdens een gesprek met een psychiater van het intake-loket wordt bepaald welke vorm van therapie voor de cliënt het meest doeltreffend is en waar hij terecht kan voor adequate hulp. Ook kan juist psychiatrische therapie worden uitgesloten, wanneer wordt geconstateerd dat een ander soort hersteltraject effectiever is. Hierdoor komt de werknemer zo snel mogelijk in een voor hem of haar passend behandelplan. Met als gevolg dat de verzuimtijd en de kosten voor de werkgever worden beperkt.

Over Praktijk Querido
Praktijk Querido is een in Hilversum gevestigde, kleinschalige praktijk waar zowel kortdurende behandelingen als intensieve psychotherapie kunnen worden gevolgd. Praktijk Querido biedt al ruim vijftien jaar advies en begeleiding, waaronder psychotherapie, beeldende therapie en coaching, maar ook medisch advies voor bedrijven en trainingen voor verzuimmanagers. Naast face-to-faceafspraken wordt de mogelijkheid geboden om aanvullend e-therapie (interne-therapie) te volgen.
De behandelingen worden gekenmerkt door een nuchtere, duidelijke aanpak, waarbij het individu centraal staat.

Deel bericht: