Terug naar het nieuwsoverzicht
/ 13.10.2015

Wat gebeurt er met mijn gegevens?

In de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) zijn een aantal zaken geregeld, onder andere over het dossier. Een hulpverlener heeft de plicht om een apart dossier van elke patiënt bij te houden en het dossier 20 jaar te bewaren. Het is de plicht van de zorgverlener ervoor te zorgen dat geen inlichtingen over de patiënt aan derden ter beschikking komen. Tenzij de patiënt hier uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven. Alleen personen die direct bij het onderzoek en de behandeling betrokken zijn, mogen over de patiëntgegevens beschikken. De zorgverlener dient de privacy van de patiënt te beschermen en te bewaren. Alles moet vertrouwelijk worden behandeld. Omdat het dossier gaat over jouw lichaam en gezondheid kun je het uiteraard inzien, met uitzondering van de gegevens die niet over jezelf gaan. Tot inzage dient zo spoedig mogelijk gelegenheid te worden gegeven. Je hebt recht op kopieën van je dossier.

Deel bericht: