Terug naar de webshop Terug naar Online therapie programma

Online programma Sociale angst

Trefwoord: angst, therapie

Het centrale kenmerk van een sociale fobie is de angst voor een of meer situaties waarin men is blootgesteld aan de mogelijke kritische beoordeling van anderen en waarin men bang is zich belachelijk te maken. Inherent aan het ziektebeeld is dat de patiënt moeilijk over zijn klachten praat. Bovendien ziet de omgeving van de patiënt het zelden als een probleem. Vaak vinden mensen met een sociale fobie alles goed en proberen zij zich steeds aan de ander aan te passen. Pas als de fobie mensen belemmert in hun werk of in het vinden van een partner, zoeken ze hulp. Vaak raakt men somber en gaat men te veel drinken (“zelfmedicatie”). Het doel van de behandeling is om je sociale angst te verminderen. Deze module behandelt alle onderwerpen die relevant zijn bij de behandeling van sociale angst. Denk aan inzicht in de rol van zelfgerichte aandacht, het uitdagen van niet-helpende gedachten en het maken van een angsthiërarchie. Daarnaast bevat de module sessies over taakconcentratie, ontspanning en gedragsexperimenten. In elke sessie krijg je informatie, lees je de oefeningen van voorbeeldcliënten en ga je aan de slag met een of meer oefeningen. Aan het eind van de module vermijd je niet meer of vermijd je minder. Ook heb je praktische tips en vaardigheden aangeleerd om angstopwekkende sociale situaties in de toekomst het hoofd te kunnen bieden.

Programma-indeling

• Welkom

• Mijn angst in kaart

• Motivatieplan

• Concentratieproblemen

• Leren concentreren

• Taakconcentratie

• Taakconcentratie in eigen situatie

• Denkstijlen

• Gedachteschema

• Bewijsmateriaal

• Oefening baart kunst

• Gedragsexperiment voorbereiden

• Gedragsexperiment evalueren

• Terugvalpreventie

Het online programma Sociale angst kan worden gecombineerd met face-to-facecontact voor een complete behandeling.

€ 326,45

Online programma Sociale angst

€ 326,45

Leer praktische tips en vaardigheden om angstopwekkende sociale situaties in de toekomst het hoofd te kunnen bieden.