Terug naar de webshop Terug naar Online therapie programma

Online programma Gegeneraliseerde angst

Trefwoord: angst, therapie

Iedereen piekert wel eens en soms is dat zelfs nuttig. Je zorgen maken stimuleert je bijvoorbeeld om je goed voor te bereiden op een situatie waarin je moet presteren, zoals een tentamen of een sollicitatiegesprek. Mensen met een gegeneraliseerde angststoornis hebben een vage en onredelijke angst voor allerlei gevaren die in de toekomst plaats kunnen vinden. Ze voelen zich bedreigd, ongemakkelijk, onrustig en hebben constant angstige voorgevoelens over dreigend onheil. Ze maken zich zorgen over allerlei dingen, terwijl er geen reden voor is. Zo tobben ze over hun studie, terwijl ze goede resultaten behalen. Over hun gezondheid, terwijl er niets aan de hand is. Het piekeren is voor hen een automatische reactie geworden op alledaagse problemen. Ze zijn bezorgd, angstig, nerveus en gespannen, vinden het moeilijk hun angst en gepieker te beheersen en maken zich zorgen over allerlei kleine, dagelijkse gebeurtenissen. De angst en bezorgdheid gaan samen met minstens drie van de volgende symptomen: rusteloosheid, vermoeidheid, moeite met concentreren, prikkelbaarheid, verhoogde spierspanning, slaapproblemen. Het doel van de behandeling is controle te krijgen over je angsten en zorgen. Deze module behandelt meerdere onderwerpen die relevant zijn bij de behandeling van gegeneraliseerde angst. Denk aan inzicht in het gepieker, uitdagen van angstige gedachten en het oefenen met  gedragsexperimenten, zoals het piekerkwartier. In elke sessie krijg je informatie, lees je de oefeningen van voorbeeldcliënten en ga je aan de slag met een of meer oefeningen. Aan het eind van het programma heb je minder angstige gevoelens en heb je het gepieker beter onder controle. Ook heb je vaardigheden aangeleerd om lastige situaties in de toekomst het hoofd te kunnen bieden.

Programma-indeling

• Welkom

• Wat is er aan de hand?

• Wat wil ik bereiken?

• Wat denk ik precies?

• Kan ik mijn gepieker controleren?

• Het gevaar van piekeren

• De positieve kanten van piekeren

• Hoe kan ik ook reageren?

• Terugvalpreventie

Het online programma Gegeneraliseerde angst kan worden gecombineerd met face-to-facecontact voor een complete behandeling.

€ 326,45

Online programma Gegeneraliseerde angst

€ 326,45

Iedereen piekert wel eens en soms is dat zelfs nuttig. Mensen met een gegeneraliseerde angststoornis hebben een vage en onredelijke angst voor allerlei gevaren die in de toekomst plaats kunnen vinden.