/ 13.10.2015

Wat is EMDR? (bron: Vereniging EMDR Nederland)

Lees verder

Eye Movement Desensitization and Reprocessing, afgekort tot EMDR, is een therapie voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van een schokkende ervaring, zoals…

/ 13.10.2015

Wat is groepspsychotherapie? (bron: NVGP)

Lees verder

Groepstherapie is therapie in groepsverband. Een beperkt aantal deelnemers vormt samen met een groepstherapeut een therapiegroep die regelmatig bij elkaar komt, meestal één keer per…

/ 13.10.2015

Wat is cognitieve gedragstherapie? (bron: VGCT)

Lees verder

Gedragstherapie en cognitieve therapie zijn onafhankelijk van elkaar ontstaan. De laatste 15 jaar zijn beide therapieën meer met elkaar geïntegreerd geraakt. Tegenwoordig worden zij vaak…

/ 13.10.2015

Wat is psychotherapie?

Lees verder

Ons verleden bepaalt in hoge mate hoe we voelen, denken en handelen. Als kind leren we wat goed en fout is (normen en waarden) en…

/ 13.10.2015

Wat is inzichtgevende beeldende therapie?

Lees verder

Beeldende therapie is een van de vijf therapievormen van vaktherapie, voorheen creatieve therapie genoemd. Het is geen alternatieve, maar een reguliere vorm van therapie. Inzichtgevende…